Despre editura

Editura „Vasile Goldiş” University Press a fost înfiinţată în anul 1995 prin avizul Ministerului Culturii nr. 3699/04.07.1995 şi este clasificată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, pe domeniul Istorie şi Studii Culturale în categoria B. Până în prezent, editura a publicat peste 1000 de titluri de carte ştiinţifică, lucrări didactice, monografii, lucrări beletristice, cu autori din ţară şi străinătate. Aceste cărți se regăsesc în Biblioteci din țară cât și în catalogul Worldcat (peste 1000 de intrări).

Colecții

Din anul 2005 Editura publică colecția de specialitate Slaviciana, colecție în care s-au publicat 15 volume.

Distribuția și difuzarea cărţilor şi periodicelor se realizează prin reţea proprie – librărie, magazin virtual. La solicitarea autorului, se pot comercializa cărţi electronice, prin  intermediul aplicaţiei de Internet „DiBiDo” oferită de Compania Questa Soft Gambh  în calitate de distribuitor – adresa: Offenbacher Landstrasse 368, 60599 Frankfurt an Main, Germania (e-mail: info@dibido.eu).

Parteneriate cu edituri din străinătate

Editura ”Vasile Goldiș” University Press Arad colaborează cu editura Фoндација Европа, Нови Сад Fundația Europa, Novi Sad împreună cu care a adus în lumina tiparului volumul de poezie O mână întinsă spre cer – ediție bilingvă (română și sârbă)  și  lucrarea cu titlul Comunication, culture, creation: new scientific paradigms.

Lucrări premiate

Editura ”Vasile Goldiș” University Press Arad a publicat lucrarea cu titlul Rolul Aradului în realizarea Marii Uniri – o perspectivă cronologică, autori Marius Ioan Grec, Sorin Bulboacă, Stelean Ioan Boia, în anul 2017 cu ISBN-lu 978-973-664-851-9 premiată de către Societatea de Științe Istorice din România în data de 24.07.2018.

Respectarea normelor deontologice

Lucrările editate la ”Vasile Goldiș” University Press au respectat întotdeauna prevederile în vigoare și nu au încălcat normele de deontologie și etică profesională.

Autorii Editurii ”Vasile Goldiș” University Press

Fiind o editură Universitară, ”Vasile Goldiș” University Press se adresează în general cadrelor didactice universitare, însă editura a atras și autori din afara Universității. De pildă unul din coordonatorii colecției de specialitate Slaviciana, care nu este afiliat universității.

Selectarea manuscriselor

Manuscrisele primite sunt supuse unui riguros proces de recenzare. Într-o primă fază, manuscrisele sunt evaluate de către directorul științific al editurii. Dacă directorul științific consideră că un manuscris întrunește cerințele pentru a trece în faza a doua de evaluare, manuscrisul este trimis în condiții de anonimitate către doi referenți de specialitate. Referenții evaluează calitatea manuscrisului  întocmind referate ştiinţifice care atestă contribuţia lucrării respective la domeniul de cercetare în cauză. Fiecare referat este însoțit de o fișă de evaluare în care se specifică următoarele: originalitatea, considerații de ordin metodologic, contribuția la dezvoltarea cercetării în domeniul tematic. Pe lângă această fișă de evaluare, referenții dau sugestii de îmbunătățire a nivelului științific al lucrării, fac propuneri de revizuire a unor pasaje din lucrare și în final aprobă sau resping publicarea lucrării.

Lucrări publicate în perioada 2015-2020

Sinaci Doru, Emil Arbonie, Administrație românească arădeană – studii și comunicări din Banat-Crișana volumul X (Colecția Slaviciana – Serie nouă)

Vasile Man, O MANA ÎNTINSĂ SPRE CER – BILINGVA (ÎN SÂRBĂ)

Coordonator: Marius Grec, UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD, DOUĂZECI ŞI CINCI DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE

Coordonatori: Marius Grec, Boia Stelean, 20 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT UMANIST LA ARAD

Grec Marius, MUZEUL MEMORIAL UNIVERSITAR „VASILE GOLDŞ”

Virgiliu Jireghie, UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD, UN SFERT DE SECOL DE ISTORIE INSTITUŢIONALĂ

Oprea Maria, DEVIANŢĂ SOCIALĂ ŞI DELINCVENŢĂ JUVENILĂ – CAZUL JUDEŢULUI ARAD

Jiregie Virgiliu, PROFESORUL AUREL ARDELEAN, O VIAŢĂ ÎNCHINAŢĂ ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI CETĂŢII

Boia Stelean Ioan, ŞIŞTAROVĂŢ. MONOGRAFIE

Bulboacă Sorin Ovidiu, STRUCTURI POLITICE ŞI CONFESIONALE ÎN BANATUL LUGOJULUI ŞI CARANSEBEŞULUI (1552-1658)

Coord. Virginia Popovici, Ivana Janjici, Speranța Milancovici, Eugen Gagea, COMUNICATION, CULTURE, CREATION: NEW SCIENTIFIC PARADIGMS

Coordonator: Marius Grec, COMUNITATEA ARĂDEANĂ ȘI ATITUDINEA FAȚĂ DE HOLOCAUST (1940-1944)

Virgil Jireghie, ARAD, MON AMOUR

Arbonie Emil, BAROUL ARAD (1875-1990)

Coordonator Pavel Petroman, Articole, studii, interviuri, portrete

Bartók Katalin, Okos-Rigó Ilona, Csűrös Réka, CSŰRÖS ISTVÁN – BOTANISTUL (1914-1998) – VIAȚA ȘI ACTIVITATEA COMEMORARE CENTENARĂ

Volum îngrijit de Nicolae EDROIU, Stanislav MIČEV, Marius GREC, Marek SYRNÝ, Pavel HUSZÁRIK, Juraj Dušan VANKO, ANUL 1989 – CĂDEREA REGIMURILOR COMUNISTE DIN ROMÂNIA ŞI SLOVACIA LA ÎMPLNIREA A 25 DE ANI DE LA DERULAREA EVENIMENTELOR LUCRĂRILE CELEI DE A XL-A REUNIUNI  A COMISIEI MIXTE DE ISTORIE ROMÂNO-SLOVACE

(Arad, 6–9 octombrie 2014)

Sinaci Doru, Emil Arbonie, Administrație românească arădeană – studii și comunicări din Banat-Crișana volumul XI (Colecția Slaviciana – Serie nouă)

Ána Octavian, 60 de ani de la absolvire

Stelean – Ioan Boia, Marius – Ioan Grec,  O ISTORIE A HOLOCAUSTULUI EUROPEAN. CAZUL ROMÂNIEI

Markert Virgilia, Scurtă privire asupra fotografiei arădene în perioada 1860-1989

Leopold Low (Dan Roman traducator), Aron Chorin. O schiță biografică

Marius Ioan GREC, Marțian IOVAN, Stelean Ioan Boia, Vasile Goldiș 155 de ani de la naștere

Doru Sinaci, Emil Arbonie, Administatie vol. XII (Colecția Slaviciana – Serie nouă)

Alexandru Dumnici, Istoria medicinei evreiești din Arad

Tudor Arghezi, Versurile tinereții (1897-1902) – (1967-2017) 50 de ani de la moartea marelui poet

Ion Clopoțel, Figuri reprezentative de la noi: Vasile Goldiș

Viorel Pop, De la Big-Bang…până la noi

Marius Ioan Grec, Stelean Ioan Boia, Sorin Bulboacă, Rolul Aradului în realizarea Marii Uniri – o perspectivă cronologică

Eugen Gagea, Maria Alexandra Pantea, VASILE GOLDIŞ ÎN PORTRETE SI EVOCĂRI ALE CONTEMPORANILOR

Arbonie Emil, Chestura Poliţiei Municipiului Arad  (1929-1949)

Augustin Mureșan, Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Bibliografia vexicologiei românești

Jireghie Virgiliu, Vasile Goldiș și ziarul românul

Marius-Ioan Grec, Stelean-Ioan Boia, Sorin Bulboacă, TRIPTICUL MARII UNIRI. VASILE GOLDIȘ ȘI CAPITALELE MARII UNIRI /

THE TRIPTYCH OF THE GREAT UNION: VASILE GOLDIS AND THE CAPITALS OF THE GREAT UNION

ISBN general  , Volumul I – Arad

Marius-Ioan Grec, Stelean-Ioan Boia, Sorin Bulboacă, TRIPTICUL MARII UNIRI. VASILE GOLDIȘ ȘI CAPITALELE MARII UNIRI

THE TRIPTYCH OF THE GREAT UNION: VASILE GOLDIS AND THE CAPITALS OF THE GREAT UNION

Volumul II – Arad

Marius-Ioan Grec, Stelean-Ioan Boia, Sorin Bulboacă,  TRIPTICUL MARII UNIRI. VASILE GOLDIȘ ȘI CAPITALELE MARII UNIRI

THE TRIPTYCH OF THE GREAT UNION: VASILE GOLDIS AND THE CAPITALS OF THE GREAT UNION

Volumul III – București

Coordonator: Aurel Ardelean,   ASTRA ȘI ARĂDENII – CTITORI DE MODERNITATE ROMÂNEASCĂ

Coord. Sinaci Doru, Emil Arbonie, Administraţie românească arădeană Studii şi comunicări din Banat – Crişana 100 de ani de administrație românească arădeană – Volumul XIII (Colecția Slaviciana – Serie nouă)

DAN ROMAN, Ediție îngrijită, Antologia Aniversaria. Arad, capitala politică a Marii Uniri de la 1918. Studii, relatări, documente (în colaborare cu Editura Hereditas) 978-606-93744-3-6

Eugen Gagea, Maria Alexandra Pantea , Marea Unire în memorialistica Arădeană

Doru Bogdan, Laudă dascălului-invățător român făuritor de țară

Emil Arbonie, Jandarmeria rurală arădeană (1940-1949)

Coord. Sinaci Doru, Emil Arbonie, Administraţie românească arădeană Studii şi comunicări din Banat – Crişana 100 de ani de administrație românească arădeană – Volumul XIV

Virgiliu Jireghie, Aurel Ardelean – O viață închinată învățământului, științei și cetății

Ioan Munteanu (ediție îngrijită de Dan Roman), Sever Bocu (1874-1951)

Sinaci Doru, Sorin Bulboacă, Administrație românească arădeană – studii și comunicări din Banat-Crișana volumul XV

 

Reviste publicate de ”Vasile Goldiș” University Press

De asemenea, sub egida „Vasile Goldiş” University Press sunt publicate două reviste ştiinţifice, clasificate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Bucureşti, în categoria B şi incluse în Baze de Date Internaţionale:

  • Revista Studii de Ştiinţă şi Cultură în CEEOL, DOAJ, Ebscohost Humanities International Complete, Ebscohost Humanities Source Ultimate, Index Copernicus Journals Master List, ERIHPlus, The Linguist List (până în anul 2017)

Website propriu: http://www.revista-studii-uvvg.ro/

  • Revista Societate şi politică în CEEOL, DOAJ, Ebscohost Political Science Complete, ProQuest Central, ProQuest Political Science Database, Scopus, ERIHPlus, catalog WorldCat

Website propriu: http://socpol.uvvg.ro/.

Celelalte reviste sunt în curs de evaluare de către CNCS, fiind înscrise în BDI după cum urmează:

            Studia Universitatis „Vasile Goldiș”, Seria Ştiinţele Vieţii în Scopus;  Ebscohost Academic Search Complete; Ebscohost Academic Search Ultimate, Ebscohost Academic Search Premier, Academic Search Elite, Web of Knowledge Clarivate Analytics Zoological Record,  DOAJ;   ProQuest Central;  ProQuest Natural Science Collection;  Genamics JournalSeek;  CABI-CAB abstracts, Index Copernicus Journals Master List, inclusă în Publons

Website propriu: http://www.studiauniversitatis.ro/

            Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, seria Ştiinţe Economice în Baidu Scholar, Cabell’s Whitelist, CEEOL – Central and Eastern European Online Library, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC – cnpLINKer, Dimensions, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Google Scholar, Index Copernicus, J-Gate, JournalGuide, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), Microsoft Academic, MyScienceWork, Naver Academic, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, QOAM (Quality Open Access Market), ReadCube, Research Papers in Economics (RePEc), Semantic Scholar, Sherpa/RoMEO, Summon (ProQuest), TDNet, Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb, WanFang Data, Web of Science – Emerging Sources Citation Index, WorldCat (OCLC).

Website propriu: http://publicatii.uvvg.ro/index.php/studiaeconomia/index

            Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, seria Ştiinţe Inginereşti şi Agroturism în Scipio, Socolar

Website propriu: http://www.facultateadeinginerie.ro/studia/index.html

Revista de Administraţie Publică şi Politici Sociale în DOAJ, ProQuest (Central, Social Science Database), Ebscohost (Political Science Complete), catalog WorldCat.

Website propriu: http://revad.uvvg.ro/

Studia Universitatis „Vasile Goldiș”, seria Educație Fizică și Kinetoterapie în Proquest Central, Ebscohost SPORTDiscus with Full Text

Website propriu: http://revistaefs.uvvg.ro/index.php/en/

Journal of Legal Studies în  Baidu Scholar, CEEOL – Central and Eastern European Online Library, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC – cnpLINKer, Dimensions, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Genamics JournalSeek, Google Scholar, Index Copernicus, J-Gate, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), MyScienceWork, Naver Academic, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, QOAM (Quality Open Access Market), ReadCube, Semantic Scholar, Summon (ProQuest), TDNet, Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb, WanFang Data, WorldCat (OCLC).

Website propriu: http://publicatii.uvvg.ro/index.php/jls/

Un număr de cinci reviste nu sunt indexate în baze de date internaționale:

– Jurnal Medical Arădean, ISSN: 1224-3744, eISSN: 2067-7790

– Studia Universitatis Vasile Goldiș Arad – Seria Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, ISSN:2247-5710

– Analele Grădinii Botanice Universitare Macea, ISSN:1843-1542

– Natura-Biologie Seria III, ISSN:1843-5858

– Studia Iudaica Aradensis, ISSN: 1841-2335

„Vasile Goldiş” University Press a publicat în ultimii ani mai multe volume, cuprinzând lucrările prezentate în cadrul manifestărilor ştiinţifice internaţionale organizate de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în domeniile: istorie, limbi străine, medicină, biologie, ştiinţele educaţiei, psihologie.

Have no product in the cart!
0