Bioethics and Medical Sciences

BIOETHICS AND MEDICAL SCIENCES

 

Editor de serie

Miroslav Radenkovic, MD, PhD, Universitatea din Belgrad, miroslav.radenkovic@med.bg.ac.rs

 

Descrierea seriei

Această serie de cărți oferă o perspectivă asupra problemelor bioetice legate de științele medicale. Urmărind cele mai noi informații din domeniu, seria acoperă o gamă largă de subiecte, incluzând investigații preclinice și clinice, aplicarea zilnică a bioeticii în practica clinică și în luarea deciziilor relevante, provocările în dezvoltarea și utilizarea prudentă a inteligenței artificiale, problemele nerezolvate ale cercetării genetice, atenția specială acordată grupurilor vulnerabile, precum și problema permanentă a distribuției etice a resurselor limitate. Mai mult, această serie de cărți își propune să extindă opiniile noastre istorice, filozofice, legislative și sociale asupra dilemelor încă existente legate de bioetică în științele medicale. Această serie va oferi deci perspective noi și  actualizate legate de utilizarea standard a modelelor bioetice care ar fi aplicabile pe scară largă.

 

Propuneri de carte

Această serie acceptă doar propuneri de carte în limba engleză. Așteptăm cu interes propunerile de volume editate, volume monografice sau volume tip proceedings. Seria încurajează propunerile de carte de la cercetători early-career.

Pentru propuneri de cărți, vă rugăm să îl contactați pe editorul de serie la miroslav.radenkovic@med.bg.ac.rs și pe Teodora Artimon la adresa de email artimon.teodora@uvvg.ro.

 

Cărți în lucru

Placebo in Controlled Clinical Trials – Where Do We Stand?

Descărcare Call for Papes: CFP_Placebo in Controlled Clinical Trials