JURNALE OPEN ACCESS

Editura Universitară „Vasile Goldiș” publică sub egida sa 13 jurnale, toate în regim open access. Niciunul dintre jurnale nu practică așa-numitele APCs (article processing charges), deci dacă din punct de vedere științific și calitativ lucrările îndeplinesc standardul necesar, acestea vor fi publicate fără nici o taxă de publicare. Dacă lucrările nu îndeplinesc standardele științifice și calitative, acestea nu vor fi publicate.

Pentru informații legate de jurnale, vă rugăm să accesați paginile web ale fiecărui jurnal în parte și să contactați editorii-șef.

Studii de Ştiinţă şi Cultură
Editor-șef: Conf. univ. dr. Speranța-Sofia MILANCOVICI, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
Email: milancovici.speranta@uvvg.ro
Website: http://www.revista-studii-uvvg.ro/

Societate şi politică
Editor-șef: Oana Matei, “Vasile Goldiş” Western University of Arad
Email: matei.oana@uvvg.ro
Website: https://socpol.uvvg.ro/

Studia Universitatis “Vasile Goldis”, Seria Stiințele Vieții

Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, seria Ştiinţe Economice
Editor-șef: Dumiter Florin Cornel, „Vasile Goldis” Western University of Arad
Email: dumiter.florin@uvvg.ro
Website: https://publicatii.uvvg.ro/index.php/studiaeconomia/index

Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, seria Ştiinţe Inginereşti şi Agroturism

Studia Universitatis „Vasile Goldiș”, seria Educație Fizică și Kinetoterapie

Revista de Administraţie Publică şi Politici Sociale
Editor-șef: Marius Grec, „Vasile Goldis” Western University of Arad
Email: grec.marius@uvvg.ro
Website: https://revad.uvvg.ro/

Journal of Legal Studies
Editor-șef: Berlingher Daniel, „Vasile Goldis” Western University of Arad
Email: berlingher.daniel@uvvg.ro
Website jurnal: https://publicatii.uvvg.ro/index.php/jls/

Pe lângă aceste jurnale, Editura Universității „Vasile Goldiș” Arad publică un număr de jurnale care sunt în curs de indexare în bazele de date internaționale. Acestea, la rândul lor, sunt publicate în regim open access:

Jurnal Medical Arădean
ISSN 1224-3744
eISSN 2067-7790

Studia Universitatis Vasile Goldiș Arad – Seria Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială
ISSN2247-5710

Analele Grădinii Botanice Universitare Macea
ISSN1843-1542

Natura-Biologie Seria III
ISSN1843-5858

Studia Iudaica Aradensis
ISSN 1841-2335