ISTORIE, VIAȚĂ, MEMORIE

ISTORIE, VIAȚĂ, MEMORIE

 

Editor de serie
Maria Alexandra Pantea, Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad

Descrierea seriei
Această serie își propune să aducă în centrul atenției diferite lucrări ale unor istorici recunoscuți atât în țară, cât și în străinătate. Datorită valorii cercetării lor, aceste opere merită să fie cunoscute mai bine de tinerele generații, care pot vedea în ele și în autorii lor modele demne de urmat. Prin publicarea acestor lucrări ne dorim să aducem noi argumente prin care să fie explicate o parte din problemele cu care se confruntă societatea contemporană.

Tot aici vor fi incluse și lucrări cu caracter memorialistic, care aduc noi informații utile pentru a înțelege anumite aspecte ale istoriei.