SUVG, SERIA ŞTIINŢE ECONOMICE

STUDIA UNIVERSITATIS „VASILE GOLDIŞ”, SERIA ŞTIINŢE ECONOMICE

Editor-șef: Dumiter Florin Cornel, „Vasile Goldis” Western University of Arad, Romania

Managing Editor: Remes Eugen, „Vasile Goldis” Western University of Arad, Romania

DESPRE JURNAL
Studia Universitatis Vasile Goldis – Seria Stiinte Economice este un jurnal open access anual. Jurnalul este evaluat în categoria B+ conform standardelor CNCSIS (cod 792).

Scopul principal al jurnalului este să publice cercetări științifice în domeniul economiei, promovând  și cercetarea în toate științele conexe cu condiția unui cadru metodologic solid. Jurnalul încurajează contribuții originale interdisciplinare, multidisciplinare și transdisciplinare cu relevanță pentru fenomenul economic.

CONTACT
Editor-șef: Dumiter Florin Cornel, „Vasile Goldis” Western University of Arad
Email: dumiter.florin@uvvg.ro
Website: https://publicatii.uvvg.ro/index.php/studiaeconomia/index

INDEXĂRI
Studia Universitatis Vasile Goldis – Seria Stiinte Economice este indexat în următoarele baze de date: DE GRUYTER OPEN; Web of Science – Emerging Sources Citation Index; EBSCO (relevant databases); ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences); ProQuest (relevant databases); SCOPUS; DOAJ (Directory of Open Access Journals); CEEOL – Central and Eastern European Online Library; CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); CNPIEC – cnpLINKer; Dimensions; EuroPub; Google Scholar; Index Copernicus; J-Gate; JournalGuide; JournalTOCs; KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders); Microsoft Academic; MyScienceWork; Naver Academic; Naviga (Softweco); Primo Central (ExLibris); Publons; QOAM (Quality Open Access Market); ReadCube; Research Papers in Economics (RePEc); Semantic Scholar; Sherpa/RoMEO; Summon (ProQuest); TDNet; Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb; WanFang Data;; WorldCat (OCLC); Baidu Scholar; Cabell’s Whitelist.

 

Have no product in the cart!
0