JOURNAL OF LEGAL STUDIES

JOURNAL OF LEGAL STUDIES

Editor-șef: Berlingher Daniel, „Vasile Goldiș” Western University of Arad
Managing Editor: Dumiter Florin Cornel, „Vasile Goldiș” Western University of Arad

DESPRE
The Journal of Legal Studies este un jurnal open access care publică în următoarele domenii: drept privat, drept public, drept comparativ, drept in cadrul Uniunii Europene, drept internațional.

Jurnalul încurajează studiile interdisciplinare (filosofia dreptului, sociologia dreptului, mediere, etc.) deoarece dreptul trebuie văzut prin toate perspectivele care influențează viața omului. Jurnalul promovează și articole care se materializează în sinteza jurisprudenței, dar și articole care discută jurisprudența din România sau din Europa.

CONTACT
Editor-șef: Berlingher Daniel, „Vasile Goldis” Western University of Arad
Email: berlingher.daniel@uvvg.ro
Website: https://publicatii.uvvg.ro/index.php/jls/

INDEXĂRI
Jurnalul este indexat în: DE GRUYTER OPEN; EBSCO Discovery Service; ProQuest; Publons; ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences); DOAJ (Directory of Open Access Journals); Index Copernicus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities); CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); CNPIEC – cnpLINKer; Dimensions; EuroPub; Genamics JournalSeek; Google Scholar; J-Gate; JournalTOCs; KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders); MyScienceWork; Naver Academic; Naviga (Softweco); Primo Central (ExLibris); QOAM (Quality Open Access Market); ReadCube; Semantic Scholar; Summon (ProQuest); TDNet; Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb; WanFang Data;

 

Have no product in the cart!
0