HOLOCAUST

Holocaust: genocid, antisemitism, colaborare

 

Editor de serie

Emanuel – Marius Grec, Universität Heidelberg

 

Descrierea seriei

Această serie explorează diverse idei ale istoriei și memoriei Holocaustului în România, Europa și dincolo de granițele ei. Incearcă încurajarea lucrărilor și abordărilor care se concentrează pe perspective la firul ierbii (from below), încercând să depășească istoriile politice sau metodologiile normative care se concentrează prea mult pe viziuni intenționaliste ale statelor naționale ca unici actori ai genocidului sau ai expresilor antisemite. Unele dintre punctele de interes se referă la explorarea multiplelor înțelegeri ale colaborării în diferite părți ale Europei și ale lumii, la diverse perspective asupra faptașilor, uciderii în masă și purificării etnice, precum și la o abordare geografică diversificată în legătură cu genocidul și antisemitismul. De asemenea, se străduiește să promoveze gândirea critică prin încurajarea studiilor comparative privind genocidul, prin acceptarea studiilor privind genocidurile ca modalitate de subliniere a diferențelor, prin discutarea particularităților Holocaustului și altor evenimente de crimă în masă de-a lungul istoriei.