Recenzii și etică

PROCESUL DE RECENZIE

În ceea ce privește publicarea de cărți, procesul de recenzie la Editura Universității „Vasile Goldiș” se desfășoară pe câteva etape:

  • Etapa 1: prima recenzie a unei propuneri de publicare – evaluată de directorul editurii și de Advisory Board
  • Etapa 2: a doua recenzie a unei propuneri de publicare – evaluată de editorul de serie în care va fi publicată cartea
  • Etapa 3: recenzia cărții în sine. Acesta etapa presupune diferite tipuri de recenzie, în funcție de tipul de carte în lucru. Dacă se lucrează la o monografie, volumul va fi recenzat in extenso de câte doi recenzori. Dacă se lucrează la un volum editat, atunci fiecare articol individual va fi recenzat de câte doi recenzori.

RECENZIE ”DOUBLE BLIND”

În cazul volumelor editate, toate recenziile de carte se fac în regim double-blind. Acest lucru înseamnă că un articol va fi evaluat de câte doi recenzori anonimi pentru autor, în timp ce lucrarea evaluată va fi la rândul ei anonimizată. Decizia finală pentru sau împotriva publicării unui articol în volum va fi dată de editorul respectivului volum după ce va lua în considerare evaluările celor doi recenzori.

În cazul unei monografii sau a unui volum de autor, manuscrisele vor fi la rândul lor evaluate de câte doi recenzori. Acceptul pentru publicarea volumului se va da de către Advisory Board-ul editurii, împreună cu directorul editurii, după ce au luat în considerare recenziile celor doi evaluatori științifici.

PROBLEME DE PLAGIAT

Înainte ca orice volum sau articol să fie publicat, aceste este trecut prin sistemul nostru anti-plagiat. Dacă nu întrunește standardele noastre de publicare, volumul nu va fi publicat. Procentul maxim de similitudine care se aproba este de 12%.

STANDARDE ȘI ETICĂ

Pentru a asigura calitatea volumelor publicate, aspectul financiar nu are nici o influență asupra deciziilor editoriale.

Selecția volumelor publicate este bazată exlusiv pe valoarea științifică, de aceea procesul de recenzie stă la baza procedurii noastre de publicare. Avem trei parteneri cheie în cadrul sistemului nostru de recenzie care mențin standardele noastre etice:

Editorul. Responsabilitățile editorului includ decizia finală asupra publicării, fair-play, confidențialitate, implicare și cooperare, atenție la conflicte de interese.

Autorul. Responsabilitățile autorului includ atingerea standardelor academice, originalitate, recunoașterea și menționarea surselor utilizate, evitarea plagiatului, evitarea publicațiilor multiple sau redundante, atenție la erori în lucrările publicate.

Recenzorul. Datoriile recenzorului includ contribuția la decizia editorială, obiectivitate, confidențialitate, promptitudine, verificarea plagiatului, atenție la potențiale conflicte de interes.