REVISTA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI POLITICI SOCIALE

REVISTA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI POLITICI SOCIALE

Editor-șef: Marius Grec, Vasile Goldiș Western University of Arad
Director: Cristian Benţe, Vasile Goldiș Western University of Arad
Editor Asociat: Oana Matei, Vasile Goldiș Western University of Arad
Director Administrativ: Speranța Sofia Milancovici, Vasile Goldiș Western University of Arad

DESPRE JURNAL
Revista de Administraţie Publică şi Politici Sociale este un jurnal open access bi-anual, cu specializare in domeniul administrației publice si politicilor sociale. Jurnalul publică lucrări inovative care dezvoltă argumente normative, etice și filosofice în domeniul administrației publice și a teoriei politicilor sociale; dar și a intersecției dintre administrație publică, politici sociale și probleme mai largi de economie, cultură, politică și istorie. Jurnalul încurajează în mod deosebit studii teoretice și empirice, perspective interdisciplinare și examinări critice ale posibilității transcenderii limitelor administrației publice actuale și ale politicilor sociale în teorie și practică.

CONTACT
Editor-șef: Marius Grec, „Vasile Goldis” Western University of Arad
Email: grec.marius@uvvg.ro
Website: https://revad.uvvg.ro/

INDEXĂRI
Revista de Administraţie Publică şi Politici Sociale este indexată în: Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, ProQuest.