STUDII DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

STUDII DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

Președinte de onoare: Prof. univ. dr. Coralia Adina COTORACI, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, România
Director: CS Dr. Viviana MILIVOIEVICI, Academia Română, Filiala Timișoara
Editor-șef: Conf. univ. dr. Speranța-Sofia MILANCOVICI, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, România
Editor-șef executiv: Prof. univ. dr. emerit Alvaro ROCCHETTI, Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, France
Editor-şef fondator: Prof. Vasile MAN , Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

DESPRE JURNAL
„Studii de Ştiinţă şi Cultură” este un jurnal trimestrial, publicat sub egida Universității de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România. Jurnalul are profil umanist și publică articole în domeniul Filologie – Limba și literatura română, Limbi și literaturi străine.

CONTACT
Editor-șef: Conf. univ. dr. Speranța-Sofia MILANCOVICI, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
Email: milancovici.speranta@uvvg.ro
Website: http://www.revista-studii-uvvg.ro/

INDEXĂRI
Jurnalul este evaluat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiintifice din Învătământul Superior, clasificat în categoria B+, Cod 664, în perioada 2005-2011, B (2012-2020), Este evaluat și acreditat de CNCS, în anul 2020, profil umanist, domeniul FILOLOGIE.

„Studii de Ştiinţă şi Cultură” este indexată în bazele de date internaţionale (BDI) CEEOL, EBSCO HOST, INDEX COPERNICUS, DOAJ, SCIPIO, THE LINGUIST LIST, ERIH PLUS, ROAD – UNESCO.