SOCIETATE ŞI POLITICĂ

SOCIETATE ŞI POLITICĂ

Editor-șef: Marţian Iovan, “Vasile Goldiş” Western University of Arad, Romania
Editor-șef executiv: Dana Jalobeanu, University of Bucharest, Romania

DESPRE JURNAL
Jurnalul Societate și Politică explorează interacțiunile dintre istoria gândirii politice și istoria ideilor/istoria intelectuală, punând accent pe formarea și dezvoltarea unor concepte majore și trenduri intelectuale care au modelat gândirea europeană modernă și contemporană.

CONTACT
Oana Matei, “Vasile Goldiş” Western University of Arad
Email: matei.oana@uvvg.ro
Website: https://socpol.uvvg.ro/

INDEXĂRI
Jurnalul este evaluat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiintifice din Învătământul Superior, clasificat în categoria B+, Cod 834 și este indexat în următoarele baze de date: Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Index Copernicus International Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ebsco Host, ERIH Plus, ProQuest, and Scopus/Elsevier.