SUVG, SERIA STIINȚELE VIEȚII

STUDIA UNIVERSITATIS “VASILE GOLDIS”, SERIA STIINȚELE VIEȚII

DESPRE JURNAL
Jurnalul Studia Universitatis “Vasile Goldis”, Seria Stiințele Vieții a fost pentru prima oară publicat in 1999, iar din 2005 publică un volum și un supliment anual. Jurnalul este evaluat în categoria B+ conform standardelor CNCSIS (cod 820).

Jurnalul se axează pe probleme de cercetare fundamentale și aplicate în următoarele domenii: pedagogie, geologie, geografie, flora și vegetația, fauna, ecologie și protecția mediului, fiziologia și anatomia plantelor, fiziologia și anatomia omului și animalelor, biologie celulară și moleculară, biotehnologii.

CONTACT
Website: http://www.studiauniversitatis.ro/

INDEXĂRI
Jurnalul este indexat în următoarele baze de date: SCOPUS, EBSCO, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ProQuest, Genamics JournalSeek, EuroPub.