BIOETHICS EDUCATION

BIOETHICS EDUCATION

Editor de serie
Antoanela Naaji, Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad

Descrierea seriei
Seria de cărți Bioethics Education este dedicată explorării învățării și predării bioeticii. Această serie interdisciplinară se axează lucrări care investighează metodele, abordările și provocările de predare a bioeticii în diferite contexte educaționale, de la învățământul pre-universitar până la cel post-universitar. Cărțile din această serie vor explora subiecte care variază de la design curricular și strategii pedagogice până la implicarea studenților în subiect și evaluarea acestora. Prin combinarea teoriei, a cercetării empirice și a studiilor de caz practice, această serie își propune să ofere o prezentare generală cuprinzătoare a celor mai eficiente abordări pentru predarea bioeticii. Seria urmărește să fie o resursă valoroasă pentru educatori, formatori și cercetători implicați în educația bioetică. Așteptăm cu interes propuneri de cărți pe teme legate de aceste probleme.

Cărți în lucru
Bioethics Education in Central-Eastern Europe, ed. Dragana Ignjatovic Ristic (Clinical Center Kragujevac School of Medicine, Serbia)

Have no product in the cart!
0