Home

Vasile Goldiş” University Press  

“Vasile Goldiş” University Press Publishing House was established in 1995 by the approval of the Ministry of Culture no. 3699/04.07.1995, and it is ranked by the National Council for Scientific Research in the field of History and Cultural Studies, B category. Until now, the publishing house published over 1,000 titles of scientific book, didactic papers, monographs, fiction with domestic and foreign authors. These papers can be found in Libraries in our country and in the Worldcat Catalogue (over 1,000 entries).

Collections

Since 2005, the Publishing House has been printing the specialised collection Slaviciana, where 15 volumes have been published.

Distribution and dissemination of books and periodicals is achieved in our network – bookshop, virtual store. By author’s request, there can be traded e-books via the Internet application „DiBiDo” delivered by Questa Soft Gambh Company as distributor – address: Offenbacher Landstrasse 368, 60599 Frankfurt an Main, Germany (e-mail: info@dibido.eu).

Partnerships with publishing houses from abroad

“Vasile Goldiș” University Press Arad Publishing House cooperates with the Publishing House Фoндација Европа, Нови Сад – Europe Foundation, Novi Sad, together with which it brought to the press light the volume of poetry O mână întinsă spre cer – Hand to the Skies – bilingual edition (Romanian and Serbian) and the paper Communication, Culture, Creation: New Scientific Paradigms.

Awarded Works

“Vasile Goldiș” University Press Arad Publishing House also printed the work with the title Rolul Aradului în realizarea Marii Uniri – o perspectivă cronologică (Role Played by Arad in Achieving the Great Union), authors Marius Ioan Grec, Sorin Bulboacă, Stelean Ioan Boia, in 2017 with ISBN 978-973-664-851-9, book awarded by the Society of Historical Science of Romania on 24.07.2018.

Observance of the Deontological Norms

The works published by “Vasile Goldiș” University Press always observed the applicable provisions and did not violate the norms of professional deontology and ethics.

The Authors of “Vasile Goldiș” University Press Publishing House

Being an academic publishing house, “Vasile Goldiș” University Press mainly addresses to the academic teaching staff, but authors outside the University also approached the Publishing House. For instance, one of the coordinators of the specialised collection Slaviciana is not affiliated to the University.

Manuscripts Selection

The received manuscripts are submitted to thorough review process. In a first stage, the manuscripts are evaluated by the Publishing House scientific manager. If the scientific manager thinks that a manuscript meets the requirements for the second stage of evaluation, the manuscript is sent after being anonymised to two expert reviewers. The reviewers assess the quality of the manuscripts, drafting scientific reports certifying for the contribution of the respective works to the related field of research. Each report has attached an evaluation sheet specifying the following: originality, methodological considerations, contribution in the development of the research in the respective field. Besides this evaluation sheet, the reviewers provide suggestions for improving the scientific level of the paper, make propositions to review some passages of the paper, and, in the end, they approve or reject the paper.

Works Published during 2015-2020

Sinaci Doru, Emil Arbonie, Administrație românească arădeană – studii și comunicări din Banat-Crișana volumul X (Colecția Slaviciana – Serie nouă)/ Romanian Administration of Arad – Studies and Communications in Banat – Crisana Tome X (Slaviciana Collection new series);

Vasile Man, O MANA ÎNTINSĂ SPRE CER – BILINGVA (ÎN SÂRBĂ)/ HAND TO THE SKIES – BILINGUAL (IN SERBIAN)

Coordonator: Marius Grec, UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD, DOUĂZECI ŞI CINCI DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE/ Coordinator: Marius Grec, “VASILE GOLDIŞ” WESTERN UNIVERSITY OF ARAD, TWENTY-FIVE YEARS SINCE ITS ESTABLISHMENT

Coordinators: Marius Grec, Boia Stelean, 20 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT UMANIST LA ARAD/ 20 YEARS OF HUMANITIES EDUCATION AT ARAD

Grec Marius, MUZEUL MEMORIAL UNIVERSITAR „VASILE GOLDIŞ”/ Grec Marius, “VASILE GOLDŞ” UNIVERSITY MEMORIAL MUSEUM

Virgiliu Jireghie, UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD, UN SFERT DE SECOL DE ISTORIE INSTITUŢIONALĂ/ “VASILE GOLDIŞ” WESTERN UNIVERSITY OF, A QUARTER OF CENTURY OF INSTITUTIONAL HISTORY

Oprea Maria, DEVIANŢĂ SOCIALĂ ŞI DELINCVENŢĂ JUVENILĂ – CAZUL JUDEŢULUI ARAD/ SOCIAL DEVIANCE AND JUVENILE DELINQUENCY – CASE OF ARAD COUNTY

Jiregie Virgiliu, PROFESORUL AUREL ARDELEAN, O VIAŢĂ ÎNCHINAŢĂ ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI CETĂŢII/ PROFESSOR AUREL ARDELEAN, A LIFE DEDICATED TO THE EDUCATION, SCIENCE AND CITADEL

Boia Stelean Ioan, ŞIŞTAROVĂŢ. MONOGRAFIE/ ŞIŞTAROVĂŢ. MONOGRAPH

Bulboacă Sorin Ovidiu, STRUCTURI POLITICE ŞI CONFESIONALE ÎN BANATUL LUGOJULUI ŞI CARANSEBEŞULUI (1552-1658) / POLITICAL AND CONFESSIONAL STRUCTURES IN THE BANAT OF LUGOJ AND CARANSEBES (1552-1658);

Coord. Virginia Popovici, Ivana Janjici, Speranța Milancovici, Eugen Gagea, COMMUNICATION, CULTURE, CREATION: NEW SCIENTIFIC PARADIGMS

Coordinator: Marius Grec, COMUNITATEA ARĂDEANĂ ȘI ATITUDINEA FAȚĂ DE HOLOCAUST (1940-1944)/ ARAD COMMUNITY AND ATTITUDE TOWARDS THE HOLOCAUST (1940-1944)

Virgil Jireghie, ARAD, MON AMOUR/ ARAD, MY LOVE

Arbonie Emil, BAROUL ARAD (1875-1990)/ THE BAR OF ARAD (1875-1990)

Coordinator Pavel Petroman, Articole, studii, interviuri, portrete/ Papers, Studies, Interviews, Portraits

Bartók Katalin, Okos-Rigó Ilona, Csűrös Réka, CSŰRÖS ISTVÁN – BOTANISTUL (1914-1998) – VIAȚA ȘI ACTIVITATEA COMEMORARE CENTENARĂ/ CSŰRÖS ISTVÁN – THE BOTANIST (1914-1998) – LIFE AND ACTIVITY. CENTENNIAL COMMEMORATION

Volume under the supervision of Nicolae EDROIU, Stanislav MIČEV, Marius GREC, Marek SYRNÝ, Pavel HUSZÁRIK, Juraj Dušan VANKO, ANUL 1989 – CĂDEREA REGIMURILOR COMUNISTE DIN ROMÂNIA ŞI SLOVACIA LA ÎMPLINIREA A 25 DE ANI DE LA DERULAREA EVENIMENTELOR LUCRĂRILE CELEI DE A XL-A REUNIUNI  A COMISIEI MIXTE DE ISTORIE ROMÂNO-SLOVACE (Arad, 6–9 octombrie 2014)/ THE YEAR OF 1989 – THE FALL OF THE COMMUNIST REGIMES OF ROMANIA AND SLOVAKIA AT 25 YEARS SINCE THE EVENTS – THE WORKS OF THE XL REUNION OF THE ROMANIAN-SLOVAKIAN JOINT COMMISSION OF HISTORY (Arad, October 6-9, 2014)

Sinaci Doru, Emil Arbonie, Administrație românească arădeană – studii și comunicări din Banat-Crișana volumul XI (Colecția Slaviciana – Serie nouă)/ Romanian Administration of Arad – Studies and Communication of Banat – Crisana Tome XI ( Slaviciana Collection new series);

Ána Octavian, 60 de ani de la absolvire/ 60 Years since Graduation

Stelean Ioan Boia, Marius Ioan Grec,  O ISTORIE A HOLOCAUSTULUI EUROPEAN. CAZUL ROMÂNIEI / A HISTORY OF THE EUROPEAN HOLOCAUST. CASE OF ROMANIA;

Markert Virgilia, Scurtă privire asupra fotografiei arădene în perioada 1860-1989/ Brief View on the Arad Photography during 1860-1989

Leopold Low (Dan Roman translator), Aron Chorin. O schiță biografică/ Aron Chorin. Biographical Sketch

Marius Ioan GREC, Marțian IOVAN, Stelean Ioan Boia, Vasile Goldiș 155 de ani de la naștere/ Vasile Goldis – 155 Years since Birth

Doru Sinaci, Emil Arbonie, Administratie vol. XII (Colecția Slaviciana – Serie nouă)/ Administration tome XII (( Slaviciana Collection new series)

Alexandru Dumnici, Istoria medicinei evreiești din Arad/ History of Jewish Medicine of Arad

Tudor Arghezi, Versurile tinereții (1897-1902) – (1967-2017) 50 de ani de la moartea marelui poet/ Lyrics of Youth (1897-1902) – (1967-2017) 50 Years since the Great Poet’s Death

Ion Clopoțel, Figuri reprezentative de la noi: Vasile Goldiș/ Outstanding Figures from Us: Vasile Goldis

Viorel Pop, De la Big-Bang…până la noi/ From Big-Bang … to us

Marius Ioan Grec, Stelean Ioan Boia, Sorin Bulboacă, ROLUL ARADULUI ÎN REALIZAREA MARII UNIRI – O PERSPECTIVĂ CRONOLOGICĂ/ ROLE PLAYED BY ARAD IN ACHIEVING THE GREAT UNION – CHRONOLOGICAL PERSPECTIVE;

Eugen Gagea, Maria Alexandra Pantea, VASILE GOLDIŞ ÎN PORTRETE SI EVOCĂRI ALE CONTEMPORANILOR/ VASILE GOLDIS IN CONTEMPORARY PORTRAITS AND EVOCATIONS;

Arbonie Emil, Chestura Poliţiei Municipiului Arad  (1929-1949)/ Police Headquarters of Arad Municipality (1929-1949)

Augustin Mureșan, Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Bibliografia vexicologiei românești/ Bibliography of Romanian Vexillology

Jireghie Virgiliu, Vasile Goldiș și ziarul Românul/ Vasile Goldis and the Newspaper Romanul (The Romanian)

Marius-Ioan Grec, Stelean-Ioan Boia, Sorin Bulboacă, TRIPTICUL MARII UNIRI. VASILE GOLDIȘ ȘI CAPITALELE MARII UNIRI / THE TRIPTYCH OF THE GREAT UNION: VASILE GOLDIS AND THE CAPITALS OF THE GREAT UNION, TOME I,

Marius-Ioan Grec, Stelean-Ioan Boia, Sorin Bulboacă, TRIPTICUL MARII UNIRI. VASILE GOLDIȘ ȘI CAPITALELE MARII UNIRI / THE TRIPTYCH OF THE GREAT UNION: VASILE GOLDIS AND THE CAPITALS OF THE GREAT UNION, TOME II,

Marius-Ioan Grec, Stelean-Ioan Boia, Sorin Bulboacă, TRIPTICUL MARII UNIRI. VASILE GOLDIȘ ȘI CAPITALELE MARII UNIRI / THE TRIPTYCH OF THE GREAT UNION: VASILE GOLDIS AND THE CAPITALS OF THE GREAT UNION, TOME III;

Coordinator: Aurel Ardelean,   ASTRA ȘI ARĂDENII – CTITORI DE MODERNITATE ROMÂNEASCĂ/ ASTRA AND THE CITIZENS OF ARAD – FOUNDERS OF THE ROMANIAN MODERNITY

Coord. Sinaci Doru, Emil Arbonie, Administraţie românească arădeană Studii şi comunicări din Banat – Crişana 100 de ani de administrație românească arădeană – Volumul XIII (Colecția Slaviciana – Serie nouă)/ Romanian Administration of Arad – Studies and Communication of Banat – Crisana 10 Years of Romanian Administration in Arad Tome XIII ( Slaviciana Collection new series);

DAN ROMAN, Ediție îngrijită, Antologia Aniversaria. Arad, capitala politică a Marii Uniri de la 1918. Studii, relatări, documente (in cooperation with the Publishing House Hereditas) 978-606-93744-3-6/ Supervised Edition, Anniversary Anthology. Arad, Political Capital of the 1918 Great Union

Eugen Gagea, Maria Alexandra Pantea, Marea Unire în memorialistica Arădeană/ The Great Union in Arad Memoirs

Doru Bogdan, Laudă dascălului-invățător român făuritor de țară/ Praise to the Romanian Teacher-Scholar, Creator of Country

Emil Arbonie, JANDARMERIA RURALĂ ARĂDEANĂ (1940-1949)/ ARAD RURAL GENDARMERIE,

Coord. Sinaci Doru, Emil Arbonie, Administraţie românească arădeană Studii şi comunicări din Banat – Crişana 100 de ani de administrație românească arădeană – Volumul XIII (Colecția Slaviciana – Serie nouă)/ Romanian Administration of Arad – Studies and Communication of Banat – Crisana 10 Years of Romanian Administration in Arad Tome XIV ( Slaviciana Collection new series);

Virgiliu Jireghie, Aurel Ardelean – O viață închinată învățământului, științei și cetății/ A Life Dedicated to the Education, Science and Citadel

Ioan Munteanu (edition supervised by Dan Roman), Sever Bocu (1874-1951)

Sinaci Doru, Bulboacă Sorin, ADMINISTRAȚIE ROMÂNEASCĂ ARĂDEANĂ – STUDII ȘI COMUNICĂRI DIN BANAT-CRIȘANA VOLUMUL XV (Colecția Slaviciana serie nouă) / ROMANIAN ADMINISTRATION OF ARAD – STUDIES AND COMMUNICATIONS IN BANAT – CRISANA TOME XV (Slaviciana Collection new series);

Journals Published by “Vasile Goldiș” University Press

In addition, under the aegis of “Vasile Goldiş” University Press, we publish two scientific journals, ranked in the B category by the National Council of the Scientific Research (CNCS), Bucharest, and comprised in International Databases:

  • The Journal Studii de Ştiinţă şi Cultură (Studies of Science and Culture) in CEEOL, DOAJ, Ebscohost Humanities International Complete, Ebscohost Humanities Source Ultimate, Index Copernicus Journals Master List, ERIHPlus, The Linguist List (until 2017)

Journal website: http://www.revista-studii-uvvg.ro/

  • The Journal Societate şi politică (Society and Politics) in CEEOL, DOAJ, Ebscohost Political Science Complete, ProQuest Central, ProQuest Political Science Database, Scopus, ERIHPlus, WorldCat Catalogue

Journal website: http://socpol.uvvg.ro/.

The journals are undergoing evaluation by CNCS, being registered in BDI as follows:

            Studia Universitatis “Vasile Goldiș”, Series Life Sciences in Scopus;  Ebscohost Academic Search Complete; Ebscohost Academic Search Ultimate, Ebscohost Academic Search Premier, Academic Search Elite, Web of Knowledge Clarivate Analytics Zoological Record,  DOAJ;   ProQuest Central;  ProQuest Natural Science Collection;  Genamics JournalSeek;  CABI-CAB abstracts, Index Copernicus Journals Master List, included in Publons

Journal website: http://www.studiauniversitatis.ro/

            Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, series Economics in Baidu Scholar, Cabell’s Whitelist, CEEOL – Central and Eastern European Online Library, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC – cnpLINKer, Dimensions, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Google Scholar, Index Copernicus, J-Gate, JournalGuide, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), Microsoft Academic, MyScienceWork, Naver Academic, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, QOAM (Quality Open Access Market), ReadCube, Research Papers in Economics (RePEc), Semantic Scholar, Sherpa/RoMEO, Summon (ProQuest), TDNet, Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb, WanFang Data, Web of Science – Emerging Sources Citation Index, WorldCat (OCLC).

Journal website: http://publicatii.uvvg.ro/index.php/studiaeconomia/index

            Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, series Engineering Sciences and Agri-tourism in Scipio, Socolar

Journal website: http://www.facultateadeinginerie.ro/studia/index.html

Revista de Administraţie Publică şi Politici Sociale (Journal of Public Administration and Social Policies) in DOAJ, ProQuest (Central, Social Science Database), Ebscohost (Political Science Complete), catalog WorldCat.

Journal website: http://revad.uvvg.ro/

            Studia Universitatis “Vasile Goldiș”, series Physical Education and Kinesitherapy in Proquest Central, Ebscohost SPORTDiscus with Full Text

Journal website: http://revistaefs.uvvg.ro/

Journal of Legal Studies in  Baidu Scholar, CEEOL – Central and Eastern European Online Library, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC – cnpLINKer, Dimensions, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Genamics JournalSeek, Google Scholar, Index Copernicus, J-Gate, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), MyScienceWork, Naver Academic, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, QOAM (Quality Open Access Market), ReadCube, Semantic Scholar, Summon (ProQuest), TDNet, Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb, WanFang Data, WorldCat (OCLC).

Journal website: http://publicatii.uvvg.ro/index.php/jls/

A number of five journals are not indexed in international databases:

– Jurnal Medical Arădean / Medical Journal of Arad, ISSN: 1224-3744, eISSN: 2067-7790

– Studia Universitatis Vasile Goldiș Arad – Seria Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială / Series Sciences of Education, Psychology, and Social Work, ISSN:2247-5710

– Analele Grădinii Botanice Universitare Macea/ The Annals of the University Botanical Garden of Macea, ISSN:1843-1542

– Natura-Biologie Seria III / Nature – Biology Series III, ISSN:1843-5858

– Studia Iudaica Aradensis, ISSN: 1841-2335

During the last years, “Vasile Goldiş” University Press published more volumes, comprising papers presented in the international scientific events organised by the “Vasile Goldiş” Western University of Arad in the fields: history, foreign language, medicine, biology, sciences of education, psychology.