Norme de publicare

Respectarea normelor deontologice
Lucrările editate la ”Vasile Goldiș” University Press au respectat întotdeauna prevederile în vigoare și nu au încălcat normele de deontologie și etică profesională.

Autorii Editurii ”Vasile Goldiș” University Press
Fiind o editură Universitară, ”Vasile Goldiș” University Press se adresează în general cadrelor didactice universitare, însă editura a atras și autori din afara Universității. De pildă unul din coordonatorii colecției de specialitate Slaviciana, care nu este afiliat universității.

Selectarea manuscriselor
Manuscrisele primite sunt supuse unui riguros proces de recenzare. Într-o primă fază, manuscrisele sunt evaluate de către directorul științific al editurii. Dacă directorul științific consideră că un manuscris întrunește cerințele pentru a trece în faza a doua de evaluare, manuscrisul este trimis în condiții de anonimitate către doi referenți de specialitate. Referenții evaluează calitatea manuscrisului întocmind referate ştiinţifice care atestă contribuţia lucrării respective la domeniul de cercetare în cauză. Fiecare referat este însoțit de o fișă de evaluare în care se specifică următoarele: originalitatea, considerații de ordin metodologic, contribuția la dezvoltarea cercetării în domeniul tematic. Pe lângă această fișă de evaluare, referenții dau sugestii de îmbunătățire a nivelului științific al lucrării, fac propuneri de revizuire a unor pasaje din lucrare și în final aprobă sau resping publicarea lucrării.